Comunicat de presă – Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar – 23 iulie 2019