Comunicat de presă – olimpiada de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană)