Comunicat de presă – Directori/directori adjuncți numiți prin detașare în interesul învățământului la data de 08.01.2021