Comunicat de presă – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – repartizarea candidaților