Completarea normei didactice de predare la nivel județean

 • Completarea normei didactice de predare la nivel județean
 • Cerere completare norma
 • CALENDARUL ETAPEI: 
  a)     Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete ; Termen: 18 februarie 2021
  b)     Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar; Perioada: 19-22 februarie 2021
  c)     Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar; * Perioada: 23-26 februarie 2021
  d)     Ședință de repartizare organizată de comisia județeană/ a municipiului București de mobilitate pentru completarea normei didactice. Termen: 2 martie 2021

  *Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se susţin doar probe practice/orale evaluate prin calificative „Admis/Respins”, conform anexei nr. 4 la Metodologie, probe la care nu se admit contestații, rezultatul stabilit de comisia de organizare și desfășurare a probelor orale rămânând definitiv.

  Conform H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 12 februarie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării.