Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul inspectoratului școlar/completare pe perioadă nedeterminată – ședință publică 7 martie 2019