Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul inspectoratului școlar/completare pe perioadă nedeterminată, ședință publică – 04 martie 2020020