Rodica CIUCHI 

Profesor de Discipline tehnice – Textile Pielărie / Informaticăfoto_rodica_ciuchi

Studii de baza
Facultatea de Textile şi Pielărie Iaşi

Studii postuniversitare
Informatică

Unitatea la care este titular
Colegiul Tehnic ” Gh. Cartianu” Piatra Neamt si Liceul Comercial „Spiru Haret” Piatra Neamt

Grad didactic – I

Vechime in invatamant > 22

Domenii de competenta si alte atributii 

  • Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic
  • Inspector şcolar responsabil cu perfecţionarea cadrelor didactice şi formare continuă.
  • Monitorizare, îndrumare şi consiliere în teritoriul arondat.

Telefon – 0233215361

Email  – rodica.ciuchi@isjneamt.ro