Cerere – tip de înscriere în învățământul preșcolar