Cercurile pedagogice ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2019 – 2020