Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2017 – 2018