Cercul pedagogic al profesorilor de fizică

Modificare unitate de învăţământ organizatoare şi data desfăşurării activităţii – cercul nr. 4 Fizică