Centrul special de înscriere în clasa a IX-a învățământ liceal seral și frecvență redusă