Centre examen competențe lingvistice și digitale – bacalaureat 2019, sesiunea iunie – iulie