Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul
preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal
pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea
personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele
pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021