Comunicări RȘ

Rețea școlara 2017-2018

Adresa MENCȘ nr. 2340/2016 – Fundamentare proiect plan de școlarizare 2017 – 2018

Adresa MENCȘ nr. 2340/2016 – Fundamentare proiect plan de școlarizare 2017 – 2018

Ordin nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, an şcolar 2017-2018

Ordin nr. 5777/22.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, an şcolar 2017-2018

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare – rezultate finale

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare – rezultate proba practică/interviu

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare – rezultate proba scrisă

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de ocupare a postului de consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Concurs consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare

Precizari privind organizarea si desfasurarea concursului de consilier IA (S) compartiment Rețea școlară – Plan școlarizare