Comunicări MRU

Comunicat de presa – TITULARIZARE 2020 – 29 iulie 2020

Comunicat de presă – Titularizare 2020 – 28.07.2020

În atenția candidaților înscriși la concursul național de ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2020 – precizări centre de concurs

Centre de concurs – probă scrisă/discipline de concurs arondate din cadrul concursul național de ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2020

Lista candidaților înscriși pentru susținerea lucrării scrise la concursul național de ocuparea posturilor didactice, sesiunea 2020

Rezultatele la probele orale/intensiv bilingv obținute de candidații înscriși – sesiunea 2020

Lista cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, înscrise la concursul național, care solicită repartizarea conform art. 62 alin(13) din Metodologie

Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – sesiunea 2020 – profesori asistenți

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2020 – 20.07.2020