Comunicări MRU

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMENCS nr. 5485/2017

Normarea personalului didactic de predare/ didactic auxiliar/ nedidactic pentru anul școlar 2017 – 2018

Machetele și formularele  sunt transmise pe adresele de email ale unitățior școlare

Ședință publică 15 septembrie 2017

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 06 septembrie 2017

Posturile atribuite în regim de plata cu ora/ cumul prin decizia directorilor unităților de învățământ, vor fi ocupate după repartizarea candidaților rămași nerepartizați din etapele anterioare, în ședința publică din 8 septembrie 2017

Rezultate finale – concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate – septembrie 2017

Rezultate după contestații

Rezultate finale – concursul județean de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate – 6 septembrie 2017

Rezultate înainte de contestații

Punctajele candidaților care au depus dosare pentru detașare la cerere prin concurs specific

În atenția candidaților-Concursul județean de ocuparea posturilor didactice

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rezervate – 08 septembrie 2017

Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în regim de cumul/ plata cu ora