Comunicări MRU

Rezultatul selecției dosarelor – referent IA M- compartimentul Tehnic – Administrativ – înainte de contestații

Rezultatul selecției dosarelor – auditor intern IA – compartimentul Audit public intern – înainte de contestații

Rezultatul selecției dosarelor – concurs consilier grad IA S – compartimentul Financiar – Contabil – înainte de contestații

Lista unităților de învățământ care organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice

Concurs pentru ocuparea posturilor de: (A) – consilier IA S – Departamentul Economic, compartimentul financiar-contabil, (B) – auditor – compartimentul Audit public intern și (C) – referent IA M – compartimentul Tehnic administrativ-punct de lucru Tîrgu Neamț – Centrul de formare cadre didactice zona Moldova

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului școlar – 11 septembrie 2019

Concursul la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, septembrie 2019

Rezultate finale după contestaţii

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului, septembrie 2019

Rezultate înainte de contestaţii

Concursul la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, septembrie 2019

Rezultate înainte de contestaţii

Ședință publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate, la nivelul inspectorarului școlar – 6 septembrie 2019