Comunicări MRU

Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

 

Transferarea personalului didactic de predare disponibilizat prin restrângere de activitate

Completarea normei didactice de predare la nivel județean

 • Completarea normei didactice de predare la nivel județean
 • Cerere completare norma
 • CALENDARUL ETAPEI: 
  a)     Afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete ; Termen: 18 februarie 2021
  b)     Înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul școlar; Perioada: 19-22 februarie 2021
  c)     Organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul și pe pagina web a inspectoratului școlar; * Perioada: 23-26 februarie 2021
  d)     Ședință de repartizare organizată de comisia județeană/ a municipiului București de mobilitate pentru completarea normei didactice. Termen: 2 martie 2021

Menținerea în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Proiect de încadrare 2021 – 2022

FIȘA DE EVALUARE 2021 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2021-2022

Completarea normei didactice de predare la nivelul unității/unităților de învățământ sau în unități de învățământ din aceeași localitate

 • Nr. 62-05.01.2021
 • Model-Cerere-completare-normă-la-nivelul-unității_TIT_2021
 • Model_Cerere_completare_DEB_2021
 • Model_Cerere_completare_DVP_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021:
  c)     depunerea cererilor de completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  d)     completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/ determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar sau în unități de învățământ din aceeași localitate și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 1-2 februarie 2021
  e)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 2-3 februarie 2021
  f)      analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 4-5 februarie 2021

   

  g)     completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată pentru cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) la nivelul unităţii/ unităţilor de învăţământ/ consorţiului şcolar sau în unităţi de învăţământ din aceeaşi localitate, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de numire/ transfer/ repartizare pe post/catedră Perioada: 4-5 februarie 2021
  h)     analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) şi (2) din Metodologie în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer Termen: 8 februarie 2021
  i)       constituirea normei didactice de predare, urmată de completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată, la nivelul unităţilor de învăţământ în care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora li se poate constitui cel puţin o jumătate de normă didactică de predare în baza documentelor de repartizare pe post/catedrădidactice de predare și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 9-10 februarie 2021
  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă completarea normei didactice de predare; Termen: 12 februarie 2021
  l)       organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar*. Perioada: 29 ianuarie-11 februarie 2021

Transferul cadrelor didactice titulare aflate in DII pentru nesolutionarea restrangerii de activitate – Art. 27 din Metodologie

 • NR. 46-04.01.2021
 • Model Cerere_transfer_ART 27_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021
  c)     depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  h)     analizarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie în consiliile de administrație ale unităților de învățământ și comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru transfer; Termen: 8 februarie 2021
  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru prevăzute la art. 27 alin.(2) din Metodologie pentru care se acordă transferul. Termen: 12 februarie 2021

Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare

Intregirea normei didactice de predare

 • NR. 9-04.01.2021
 • Model Cerere_intregire norma_TIT_2021
 • Model Cerere_intregire norma_DVP_2021
 • Calendarul etapei modificat conform OME 3165/2021
  c)     depunerea cererilor de întregire a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ; Până la 29 ianuarie 2021
  d)     întregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări la nivelul unității/ unităților de învățământ în care este titular/ consorțiului școlar și comunicarea cadrelor didactice și la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/ completarea normei didactice de predare; Perioada: 1-2 februarie 2021
  e)     depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 2-3 februarie 2021
  f)      analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea/completarea normei didactice de predare; Perioada: 4-5 februarie 2021

   

  i)       constituirea normei didactice de predare, întregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări și  comunicarea, la inspectoratele școlare, a acordului/ acordului de principiu/ refuzului cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei  pentru întregirea normei didactice; Perioada: 9-10 februarie 2021

   

   

  j)       depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare; Perioada: 10-11 februarie 2021
  k)     analizarea contestațiilor și stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/ catedrei pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare; Termen: 12 februarie 2021
  l)       organizarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice/ orale de profil, afișarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar *. Perioada: 29 ianuarie-11 februarie 2021