Comunicări MRU

Selecția cadrelor didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare

Planificarea probei practice la informatică pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, detașarea în interesul învățământului, sau detașarea la cerere prin concurs specific – sesiunea august 2017

Rezultatele examenului de promovare în grad profesional Consilier juridic I S

Comunicat de presă – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – repartizarea candidaților

Comunicat de presă – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – REZULTATE FINALE

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – REZULTATE FINALE

Ședință publică de repartizare a posturilor publicate pe perioadă nedeterminată – 26 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Soluționarea în ședință de repartizare, a cererilor de completare a normei didactice, în alte unități de învățământ și de detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată

Detașarea în interesul învățământului

Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – rezultate proba scrisă

Contestațiile de depun la inspectoratul școlar în zilele de:

– 18.07.2017, până la ora 21:00

– 19.07.2017, până la ora 15:00