Comunicări MRU

Lista finală cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs

Erată – Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer

Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer

Centre de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice 2018

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 – Ședință publică 16 aprilie 2018

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 pentru cadrele didactice în baza mediei de repartizare minimum 5

Reîncadrarea personalului didactic pensionat în anul școlar 2018-2019

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2018-2019 pentru cadrele didactice care au obținut media de repartizare minimum 7

Detașare la cerere 2018