Comunicări MRU

Lista cu punctajele cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2020

Notă – Eventualele contestații la punctajele acordate se înregistrează la secretariatul inspectoratului școlar în perioada 16-17 martie 2020

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante 2020

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2020

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete

Completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul inspectoratului școlar/completare pe perioadă nedeterminată, ședință publică – 04 martie 2020020

Rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasa/ probele practice/ orale de profil pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar/ la nivelul unităților de învățământ pe perioadă nedeterminată

Lista cadrelor didactice care vor susține inspecțiile speciale la clasa/ probele practice/ orale de profil pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar/ la nivelul unităților de învățământ pe perioadă nedeterminată

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare

Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete – 21 februarie 2020

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul Inspectoratului școlar, în anul școlar 2020-2021, conform art.33 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019