Comunicări MRU

Lista cu punctajele cadrelor didactice – Detașare la cerere

Erată – Grafic inspecție specială la clasă

Lista candidatilor inscrisi/Graficul privind sustinerea inspectiei speciale la clasa-Titularizare 2017

Lista finală cu posturile didactice catedrele vacante/ rezervate pentru concurs

Concurs titularizare 2017 – centre de concurs

Lista posturilor ocupate în etapele de mobilitate

Reîncadrarea în funcția de personal didactic – 2017

Concurs consilier II (S) compartimentul SALARIZARE NORMARE

Concurs consilier II (S) compartimentul SALARIZARE NORMARE – rezultat final

Repartizarea pe perioada nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/ 2011

Repartizarea pe perioada nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.  1/ 2011

Concurs consilier II (S) compartimentul SALARIZARE NORMARE

Concurs consilier II (S) compartimentul SALARIZARE NORMARE – rezultat probă practică/interviu