Comunicări MRU

Lista posturilor didactice-catedre vacante-rezervate – 16 aprilie 2019

Modificarea duratei contractelor individuale de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durată de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7(șapte), în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și dacă postul este vacant

Ordin MEN nr. 3886/11.04.2019 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 2019-2020

Ordinul ministrului educației naționale nr. 3862/04.04.2019 privind suspendarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare

Lista posturi 1 aprilie 2019

Repartizarea, în sedința organizată de inspectoratul școlar, pe perioada nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioada determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ – ședință publică – 27 martie 2019

Lista cu punctajele finale ale cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2019

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil pentru soluționarea cererilor de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ

Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu