Comunicări MRU

Lista personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018 și a solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2018 – 2019

Ordinul MEN nr. 3017/2018 – modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018—2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ pe durata unui an școlar – organizarea și desfășurarea probelor practice

Proiect de încadrare 2018 – 2019

Probe practice/ inspecții speciale la clasă. Etape de mobilitate: Întregirea/ completarea normei didactice

Fisa de evaluare a activitatii metodice științifice/ Modele de cereri pentru etapele de mobilitate 2018-2019

Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019
Modele de cereri pentru etapele de mobilitate

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 01 septembrie 2018 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48, alin. (2) – (3)

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019

Soluționarea cererilor de întregire a normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2018 – 2019