Comunicări MRU

Lista cu punctajele cadrelor didactice, după contestații, înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific – 2019

Lista candidatilor inscrisi si graficul privind sustinerea probelor practice/inspectiilor speciale la clasa -Titularizare 2019

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific – 2019

Nr. 5497 – 31 mai 2019

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Listele finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 59 alin (1) din Metodologie și a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic, precum și personalul didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie, validate de către consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar

În atenția cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2019-2020, în baza mediei de repartizare de minimum 7 obținute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunile 2018 și/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 și/sau 2015, pentru învățători/institutori/profesori pentru învățământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeași clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie

În atenția candidaților care beneficiază de prelungirea CIM în baza mediei de minim 5/a candidaților care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor din sesiunile 2018-2013/a cadrelor didactice titulare care solicită detașare la cerere în baza rezultatelor abținute sesiunea 2019, 2018, 2017

Centre de înscriere din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2019

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar – Calendarul etapei de mobilitate

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – ședință publică 20 mai 2019