Comunicări MRU

Rezultatul final – Concurs consilier grad IA S – Departamentul economic – compartimentul financiar – contabil

Rezultatul interviului – Concurs consilier grad IA S – Departamentul economic – compartimentul financiar – contabil

Rezultate inspecție specială la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare învățare evaluare și completarea normei didactice pe perioadă determinată la nivelul unității de învățământ

Rezultatul probei scrise – Concurs consilier grad IA S – Compartimentul audit public intern

Rezultatul probei scrise – Concurs consilier grad IA S – Departamentul economic – compartimentul financiar – contabil

Programarea inspecțiilor speciale la clasă pentru soluționarea cererilor de întregire a normei didactice de predare învățare evaluare

Listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020, validate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar

Inspecții speciale la clasă/probe practice pentru soluționarea cererilor de întregire/completare a normei didactice la nivelul unităților de învățământ

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular pentru anul școlar 2019-2020

Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular. Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020