Comunicări MRU

Concurs consilier IA (S) Departament Economic, compartiment normare – salarizare

Rezultat selecție dosare

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020/ Programe noi concurs titularizare

Erată – Concurs consilier IA (S) Departament Economic, compartiment normare – salarizare

Concurs consilier IA (S) Departament Economic, compartiment normare – salarizare

Concurs Consilier IA S – Departamentul economic-Compartimentul Financiar-Contabil – Rezultatul final

Concurs Referent IA M – Compartimentul Tehnic Administrativ – Rezultatul final

Concurs Referent IA M – Compartimentul Tehnic Administrativ – Rezultatul interviului

Concurs Consilier IA S – Departamentul economic-Compartimentul Financiar-Contabil – Rezultatul interviului

Concurs Referent IA M – Compartimentul Tehnic Administrativ – Rezultatul probei scrise după contestatii

Concurs Referent IA M – Compartimentul Tehnic Administrativ – Rezultatul probei scrise