Comunicări MRU

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin continuitate/detașare la cerere prin concurs specific – după contestații

Lista candidaților înscriși și Graficul inspecțiilor speciale la clasă/ probe practice-Titularizare 2018

  1. Centrul-1_CTSH_Lista-candidati_Grafic-inspectii-speciale-la-clasa_probe-practice_Titularizare-2018
  2. Centrul-2_CTF_Lista-candidati_Grafic-inspectii-speciale-la_clasa_probe-practice_Titularizare_-2018
  3. Fise evaluare inspectii la clasa_probe practice

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin continuitate/detașare la cerere prin concurs specific

Concurs consilier grad IA S – Departament economic – Compartimentul financiar-contabil – rezultate finale

Concurs consilier grad IA S – Departament economic – Compartimentul financiar-contabil – rezultate interviu

Rezultate inspecții speciale la clasă – Etapă de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, a personalului didactic titular

Concurs consilier IA (S) Departament Economic, compartiment financiar – contabil, rezultate proba scrisă

Concurs consilier IA (S) Departament Economic, compartiment financiar – contabil  – rezultate proba scrisă

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017-2012

Lista finală cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs

Erată – Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer