Comunicări MRU

Anunț – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

Anunț – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional

OMEC 4549

Liste finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat – art 80 alin (1)

Repartizarea și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinată

Lista centrelor de înscriere din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate

Instrucțiune specifică privind Titularizare Neamț 2020 – DOSARE ONLINE

Ocuparea prin concurs național a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Detasare la cerere concurs specific 2020- Dosare on-line

Lista cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer – dupa solutionarea contestatiilor