Documente manageriale MI

Informare – Ordinul nr. 5195 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Ordin ME 4597/2021-Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022

Plan operațional al ISJ Neamț privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 2020-2021

Planul de acțiune al ISJ Neamț privind prevenirea absenteismului și a abandonului școlar 2020-2021

Tematica ședințelor Consiliului Consultativ al ISJ Neamț

Strategia de dezvoltare instituțională a ISJ Neamț, 2020-2025

Plan managerial al ISJ Neamț – an școlar 2020-2021

Raport anual privind starea învățământului în județul Neamț – an școlar 2019-2020