Documente manageriale MI

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022

Plan operațional al ISJ Neamț privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 2020-2021

Planul de acțiune al ISJ Neamț privind prevenirea absenteismului și a abandonului școlar 2020-2021

Tematica ședințelor Consiliului Consultativ al ISJ Neamț

Strategia de dezvoltare instituțională a ISJ Neamț, 2020-2025

Plan managerial al ISJ Neamț – an școlar 2020-2021

Raport anual privind starea învățământului în județul Neamț – an școlar 2019-2020

Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2020 al ISJ Neamț

PROIECTUL „CONFERINȚA JUDEȚEANĂ A MANAGERILOR EDUCAȚIONALI DIN JUDEȚUL NEAMŢ”

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în colaborare cu Asociația Managerilor Educaționali din județul Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț, a organizat, în perioada 4-5 octombrie 2019, la Centrul Cultural Pastoral Sf. Daniil Sihastru Durău, proiectul „CONFERINȚA JUDEȚEANĂ A MANAGERILOR EDUCAȚIONALI DIN JUDEȚUL NEAMŢ”, finanțat din fonduri publice de Consiliul Județean Neamț, pentru domeniul Cultură şi învățământ.

Conferința județeană dedicată managerilor educaționali s-a desfășurat conform următoarei agende:

4 octombrie 2019 Raportul Stării Învățământului din județul Neamț, an școlar 2018-2019.
Workshops 4 Education cu tematici:

1.    Documente manageriale școlare

2.    Formare continuă și resurse umane

3.    Curriculum și pregătirea examenelor

4.    Administrarea școlii. Resurse umane, materiale și financiare.

5 octombrie 2019 Sesiune omagială dedicată Zilei Mondiale a Educației (spectacol omagial susținut de elevii Școlii gimnaziale Ceahlău).
Conferința susținută de prof.univ.dr. Alois GHERGUȚ – Directorul de școală în sistemul românesc de învățământ – între provocări, dileme, paradoxuri și responsabilități.
Conferința susținută de prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN – Rolul managerului în interacțiunea cu persoanele dificile.