Concurs directori/ directori adjuncți 2017

Contestații – probă scrisă – Concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate interviu 21 iulie 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate interviu 20 iulie 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate interviu 19 iulie 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate evaluare CV

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – Programarea candidaților pentru proba c) – interviu în fața comisiei

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar – rezultate proba scrisă

Candidații pot contesta punctajul acordat  la  oricare din probele de concurs. Contestațiile se depun la Inspectoratul Școlar Județean Neamț,  în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă (proba C – interviu), conform art.21 alin.3 din OMEN  nr.3969/2017.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar -proba scrisă – luni 17 iulie 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar -proba scrisă – luni 17 iulie 2017

În atenția candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar -selecția profesorilor supraveghetori – duminica 16 iulie 2017

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar -selecția profesorilor supraveghetori – duminica 16 iulie 2017 ora 9 – Colegiul Național de Informatica Piatra Neamț

Invitați: reprezentanții sindicatelor, presa, asociațiile de părinți, organizațiile patronale județene și structurile reprezentative ale elevilor

Procedură operațională privind desfășurarea probei de interviu în cadrul Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar