Concurs directori/ directori adjuncți 2017

Rezultatele candidaților obținute la proba de interviu pentru ocuparea posturilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ rămase vacante după concursul din iulie – august 2017

Programarea la interviu a cadrelor didactice care au depus opțiuni în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului într-o funcție de director sau de director adjunct

Lista funcţiilor de director şi director adjunct rămase vacante după concursul din luna iulie 2017

Nota Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1836-DGMP-04.08.2017

Rezultatele finale privind concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct

Rezultatele la contestațiile depuse privind concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct organizat la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț

Rezultat înregistrat în urma reevaluării dosarului la proba de analiză a CV-ului

Rezultatele înregistrate în urma desfășurării probei de interviu – 25 iulie 2017

Contestații – proba de CV și proba de interviu – Concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2017