Comunicări MI

Tematica ședințelor Consiliului Consultativ al ISJ Neamț

Plan managerial IŞJ NEAMŢ 2018-2019

Nr. 13007 – 04.10.2018

Comunicat de presă – Detaşări pe funcţiile de conducere vacante din unităţile de învăţământ nemţene

Detașare director și director adjunct 2018 – 2019

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional (CNEME), seria a 13 – a

Gradații de merit 2018

Didactic predare, conducere, îndrumare, control 2018

Didactic auxiliar 2018

 

Consultare publică privind structura anului școlar 2018-2019

Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, privind structura anului școlar 2018-2019.

Consultarea se adresează exclusiv elevilor, părinților și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Nu se solicită date cu caracter personal, iar răspunsurile sunt confidenţiale şi vor fi utilizate doar în scopul consultării.

Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019

Comunicat de presă – Situația distribuirii manualelor școlare pentru clasele a V-a