Comunicări MI

Tematica sedintelor Consiliului consultativ al ISJ Neamt, an scolar 2021-2022

Plan managerial ISJ Neamț 2021-2022

Plan managerial ISJ Neamț 2021-2022

ISJ Neamț Raport starea învățământului an școlar 2020-2021

ISJ Neamt_Raport starea invatamantului_an scolar 2020-2021 (2)

Metodologia cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

Metodologia cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

Informare – Ordinul nr. 5195 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat

Ordin ME 4597/2021-Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de invățământ

Procedura Operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de Directorii și Directorii Adj în anul școlar 2020-2021.

Procedura Operațională privind Evaluarea Anuală a Activității Manageriale Desfășurate de Directorii și Directorii ADJ

Anexa 2_Calendarul evaluarii anuale

Fișe de evaluare directori și directori adjuncti

RAPOARTE ARGUMENTATIVE_2021

OMEC NR. 3009/06.01.2021 și OMEC NR. 3108/12.01.2021

Procedură operațională privind avizarea programelor pentru disciplinele cuprinse în curriculum la decizia școlii, 2021-2022

Plan operațional al ISJ Neamț privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar 2020-2021