Comunicări DRU

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți

Formarea metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Neamț – selectați în 2018

Programe de conversie profesională și masterat

Înscrieri grade didactice

Cercurile pedagogice ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2018 – 2019

Situație înscrieri DEFINITIVAT 2019

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice în anul şcolar 2018-2019

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți și ale coordonatorilor de proiecte și programe – an școlar 2018-2019

Corpul de metodişti al IŞJ Neamţ în anul şcolar 2018 – 2019

Precizări DEFINITIVAT 2019