Comunicări DRU

Programe de conversie profesională

Programe de formare continuă prioritare MEC

Anunt selectie grup țintă în cadrul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”

Precizări privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență prin aplicarea OMECTS nr. 5553/07.10.2011 – sesiunea 2019-2020

Programul de formare a metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Agenda cercurilor pedagogice ale personalului didactic din judeţul Neamţ

Anunț consultare regulament ”Creatori de educație” în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED

Modele rapoarte fișe inspecții 2020

Selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 15-a

Completarea normei didactice în anul școlar 2020-2021