Comunicări DRU

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți în anul școlar 2017-2018

Rezultate selecție pentru completarea Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Anunț planificare interviu pentru selecția Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Înscrierea la gradele didactice I și II în anul școlar 2017 – 2018

Constituirea corpului de metodiști al IȘJ NEAMȚ în anul școlar 2017 – 2018

Examenul național de definitivare în învățământ, anul școlar 2017-2018

Programe de conversie profesională

Consfătuirile profesorilor de geografie din județul Neamț

Agenda consfătuirilor județene ale cadrelor didactice din județul Neamț în anul școlar 2017 – 2018

Rezultate finale – Concursul de selecție al cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2017, seria a 12-a