Comunicări DRU

Informatii privind Campania Teach Smart – ECDL Romania

Campania Teach Smart – ECDL Romania

Colocviul de admitere la gradul I

Proiectul CRED – selecție cadre didactice pentru grupul țintă

Programe de conversie profesională

Informare – OMEC nr. 6106/03.12.2020

Selecția cadrelor didactice pentru CNEME, seria a 17-a – revenire

Modele rapoarte, fișe inspecții 2020-2021 – actualizat

Agenda cercurilor pedagogice – personal didactic-auxiliar, 2020-2021

Agenda cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2020-2021

Agenda cercurilor pedagogice pentru personalul didactic de predare și pentru personalul de conducere, îndrumare și control

DEFINITIVAT – Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat înscrierea cu dosar pentru sesiunea 2021