Comunicări DRU

Corrigendum – ul nr. 1 la Anunțul de selecție formatori în cadrul proiectului CRED

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat înscrierea la Gradul I și la Gradul II

Anunț selecție formatori in cadrul proiectului CRED

Programe de conversie profesională

Cercurile pedagogice ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2019 – 2020

Aprobare dosare de înscriere la DEFINITIVAT, sesiunea 2020

Cercurile pedagogice ale directorilor, directorilor adjuncți și ale coordonatorilor de proiecte și programe școlare și extrașcolare

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice în anul şcolar 2019-2020

Corpul de metodiști ai IȘJ Neamț în anul școlar 2019 – 2020

Programare interviu metodiști