Comunicări DRU

Agenda cercurilor pedagogice – personal didactic-auxiliar, 2020-2021

Agenda cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2020-2021

Agenda cercurilor pedagogice pentru personalul didactic de predare și pentru personalul de conducere, îndrumare și control

DEFINITIVAT – Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat înscrierea cu dosar pentru sesiunea 2021

Apel pentru selecția în grupurile de lucru pentru examenele naționale din anul școlar 2020-2021, organizată de CNPEE

Corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2020-2021

EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021- Precizări privind înscrierea candidaților

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA GRADELE DIDACTICE I ȘI II ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Selecția pentru completarea corpului de metodiști ai ISJ Neamț – planificare interviu

Selecția pentru constituirea Corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Neamț – an școlar 2020-2021

Selecția cadrelor didactice pentru Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale