Comunicări DRU

Echivalarea pe baza ECTS a învățământului universitar de scurtă durată – lista cadrelor didactice înscrise

Echivalare ECTS – Prelungire termen de depunere a dosarelor

Echivalarea pe baza ECTS a învățământului universitar de scurtă durată cu ciclul I de studii universitare de licență

Reprogramarea cercului pedagogic al directorilor și directorilor adjuncți

Simpozionul național de comunicări științifice „IPO-TECH”, ediția a XI – a

Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018 – 2020

Program de formare a metodiștilor inspectoratului școlar

Aprobarea înscrierii la gradele didactice în anul școlar 2017-2018

Validare fișe de înscriere Definitivat 2018

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2017 – 2018