Comunicări DRU

Rezultate finale – Concursul de selecție al cadrelor didactice pentru constituirea Corpului național de experți în management educațional, sesiunea 2017, seria a 12-a

Programe de conversie profesională

Completarea dosarelor pentru gradele didactice

Perioada de completare a dosarelor: 31 mai, 6-7 iunie 2017

Programul de pregătire pentru definitivat

În atenția directorilor și candidaților la definitivat

Reprogramare activități de cerc pedagogic

Reprogramarea cercurilor pedagogice se face numai pentru disciplinele menționate în adresa atașată; pentru celelalte discipline se păstrează datele de desfășurare.

Înscrierea la Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017, conform OMEN nr. 3114/2017

Precizări privind înscrierea candidaților

Instruirea candidaților la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2017 și 2018

Reprogramarea activității din 23 ianuarie 2017

Instruirea candidaților la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2017 și 2018

Echivalarea pe baza ECTS a învațământului universitar de scurta durată prin OMECTS 5553/2011

Lista cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesccondițiile de echivalare

Programe de conversie profesională