Comunicări DRU

Selecția pentru constituirea Corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Neamț – an școlar 2020-2021

Selecția cadrelor didactice pentru Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale

Selecția grupului țintă pentru programul de formare a cadrelor didactice prin proiectul CRED

Definitivat – Comunicat de presa

Comunicat de presă – Definitivat – 21.07.2020

Concursul de selecție pentru CNEME – seria a 16-a – Lista candidați înscriși în etapa de selecție online

DEFINITIVAT – sesiunea 2020 – anunț pentru candidați

Selecția pentru Corpul Național de Experți în Management Educațional, seria a 16-a

Programe de conversie profesională

Programe de formare continuă prioritare MEC