Comunicări DRU

DEFINITIVAT 2022 – precizari inscriere candidati

Adresa 11035 ref examen definitivat in anul scolar 2021-2022

OM 5434_Metodologie Definitivat

OM 5239_Calendar definitivat 2022

Procedura operationala privind vizualizarea de catre candidati a lucrarilor proprii sustinute in cadrul examenului national de DEFINITIVARE in invatamant, sesiunea 2021

nr. 8662-03.08.2021

Comunicat de presă – Rezultate finale – DEFINITIVAT 2021

Comunicat de presă- DEFINITIVAT, 2021

DEFINITIVAT 2021- anunț privind accesul candidaților la proba scrisa

Nr.-7513-08.07.2021

DEFINITIVAT 2021- anunț privind accesul candidaților la proba scrisa

Programe de conversie profesionala

Conversie profesionala

Modificarea perioadelor de sustinere a inspecțiilor curente si speciale

În atenția metodiștilor și a cadrelor didactice înscrise la gradele didactice I si II

Echivalare ECTS sesiunea 2020-2021 – lista cadre didactice

Echivalare ECTS sesiunea 2020-2021

Definitivat 2021 – precizări privind programa de examen