Comunicări DRU

Aprobarea înscrierii la gradele didactice în anul școlar 2017-2018

Validare fișe de înscriere Definitivat 2018

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice și ale personalului didactic auxiliar în anul școlar 2017 – 2018

PERFECȚIONARE – DEFINITIVAT 2018 – SITUAȚIE ÎNSCRIERI

Colectivul de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț în anul școlar 2017-2018

Cercurile pedagogice ale directorilor și directorilor adjuncți în anul școlar 2017-2018

Rezultate selecție pentru completarea Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Anunț planificare interviu pentru selecția Corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Neamț

Înscrierea la gradele didactice I și II în anul școlar 2017 – 2018

Constituirea corpului de metodiști al IȘJ NEAMȚ în anul școlar 2017 – 2018