Comunicări AE

Precizări metodologice și procedurale privind activitatea educativă și extrașcolară, an școlar 2021-2022

Activități extrașcolare 2021-2022

33_repere_metodologice_consiliere_si_orientare_0

ACTIVITATEA_DIRIGINTELUI_OMEN_5132_2009

adresa ISJ_ISMB_6 proiecte an scolar 2021 – 2022

Ghid Scoala Altfel_12.12.2016

OMEN 3393_Programe Scolare Gimnaziu

Ordin Metodologie_Scoala altfel_2016-2017

Prezentare consfatuiri 2021

Prezentare CRED_consfătuiri 2021

Calendar alegeri – Consiliul Național al Elevilor

Campania „Job-ul perfect-iluzie cu sens unic”

Concursul de caligrafie și arte vizuale, cu tema ”Carte și film în perioada postbelică românească”

Ziua Porților Deschise la Batalionul 634 Infanterie ”Mareșal Jozef Pilsudski”

Concurs ”Start2Teach”, 2020

Concurs județean „Cea mai frumoasă felicitare pentru mama”

Concurs județean „Drumul lui Creangă în inima noastră”

Concurs național DESCOPERĂ MONUMENTE ROMÂNEȘTI