Comunicări Titularizare

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific – 2019

Nr. 5497 – 31 mai 2019

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – ședință publică 20 mai 2019

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea cererilor de pretransfer 2019

Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere a personalului didactic titular/ Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/ catedre prin consimțământ scris

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ – ședință publică – 27 martie 2019

Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea restrângerii de activitate – 2019

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete -11 martie 2019

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2019