Comunicări Titularizare

Rezultatele finale ale Concursului național de ocupare a posturilor, sesiunea 2019 (30 iulie 2019)

Comunicat de presă – Rezultate finale – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019

Ședință publică în data de 1 august 2019, a cadrelor didactice titulare din învățământul preuniversitar

Ședință publică în data de 31 iulie 2019, pentru repartizarea candidaților cu media de repartizare peste 7 la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea iulie 2019

Comunicat de presă – Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar – 23 iulie 2019

Comunicat de presă – CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE /REZERVATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 17 IULIE 2019

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – proba scrisă – 17 iulie 2019

Detașarea în interesul învățământului 2019

Lista candidatilor inscrisi si graficul privind sustinerea probelor practice/inspectiilor speciale la clasa -Titularizare 2019

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific – 2019

Nr. 5497 – 31 mai 2019