Comunicări Titularizare

FIȘA DE EVALUARE 2022 – pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele de mobilitate 2022-2023

Ședință de repartizare a posturilor apărute pe parcursul anului școlar – 10.01.2022

Repartizarea pentru:

  • soluționarea situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare apărute pe parcursul anului școlar;
  • ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar, după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar prevăzute în Calendar, în condiţiile art. 107 alin. (1) şi (2);

se realizează cu respectarea ordinii de repartizare prevăzută în Metodologie, în ședința de repartizare din 10 ianuarie 2022, care va avea loc în sala de ședințe a inspectoratului școlar, conform următoarei planificări: 

ARIA CURRICULARĂ INTERVALUL ORAR
LIMBĂ ȘI COMUNICARE

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

OM ȘI SOCIETATE

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

13:00–13:30
ARTE

TEHNOLOGII

EDUCAȚIE TIMPURIE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

13:30–14:00

Candidații vor fi prezenți la Inspectoratul Școlar Județean Neamț cu 5 minute înainte de ora planificată pentru aria curriculară corespunzătoare și vor avea asupra lor CI/BI sau procură notarială în original.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023

Ordin nr. 5.578 din 12.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice eliberate în timpul anului şcolar 2021-2022

DATA COMUNICĂRII CONCURSULUI LOCALITATEA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA PRIVIND COMUNICAREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
10/21/2021 TÎRGU NEAMŢ LICEUL „VASILE CONTA”, ORAS TARGU NEAMT https://drive.google.com/open?id=1cWfogjz3Y6-LVtfnB1C1xMpQvyxaD89R
10/19/2021 ROMÂNI SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE NICOLAU”, COMUNA ROMANI https://drive.google.com/open?id=1ddsoVqgnBchCx0RDZ9prEX9CEKLB2HOj
10/18/2021 MOLDOVENI SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA MOLDOVENI https://drive.google.com/open?id=1ddsoVqgnBchCx0RDZ9prEX9CEKLB2HOj
10/04/2021 ROMAN CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA, MUNICIPIUL ROMAN https://drive.google.com/open?id=1VYIxAEIV5uSkEmgUwOWVhqfPhSaFm7Ov
9/30/2021 ICUŞEŞTI SCOALA GIMNAZIALA BALUSESTI, COMUNA ICUSESTI https://drive.google.com/open?id=1i5T0Fh9hBH0XDH7n7pX-RPYBt16N4eHi
9/30/2021 PIATRA NEAMŢ SCOALA GIMNAZIALA „NICU ALBU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT https://drive.google.com/open?id=1FxuWm6pS4RsBuikH_J-ZsnbSTGVbvWMa
9/27/2021 PIATRA NEAMŢ SCOALA GIMNAZIALA NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT https://drive.google.com/open?id=1Cx5t13fdTCNuHWyyywrlKBCdO2j0Nnel
9/27/2021 BOGHICEA SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BOGHICEA https://drive.google.com/open?id=1HBMQY8ARKPYpYnJhYVxb2fxo5UmyzPHe
9/27/2021 BAHNA SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA BAHNA https://drive.google.com/open?id=1KdKFHKkw95fz0XGiKf4kzM-0MZselqUS
9/25/2021 BORCA LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA https://drive.google.com/open?id=17G2C5CSSR9OJToe52kQ4Ztq8eth8J2nn
9/24/2021 BOTEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC NISIPORESTI, COMUNA BOTESTI https://drive.google.com/open?id=1p1Ra55CiFuldceHumRDBfkvOW1edLsM_
9/23/2021 GHERĂEŞTI SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI https://drive.google.com/open?id=1kdm9CP1yyQICcfsPg6T1cznTNO8B-HeG
9/22/2021 PIATRA NEAMŢ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT https://drive.google.com/open?id=1uOBUImEDyvw6vJ-JTdKPUYihaCVJmqzi
9/22/2021 AGAPIA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA https://drive.google.com/open?id=1lnEz44VO5eGeafNin5gywKDQiQYt3o4n
9/17/2021 PIATRA NEAMŢ LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT https://drive.google.com/open?id=13NfQ4PGIyQlA45SD_69smm3NEzV3BPLN
9/17/2021 DĂMUC SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA DAMUC https://drive.google.com/open?id=1rR1kcUC41wzjQ194BpCzFOv-djy79bcF

Ședința de repartizare 17 septembrie 2021

Lista posturilor nerepartizate – 7 septembrie 2021

Rezultate finale Concurs/Testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

 

Ședinte de repartizare 8 – 9 septembrie 2021

  1. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

          c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

          d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

          e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.

(1)

  1. cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7);
  2. cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3);
  3. candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:

  1. personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
  2. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  3. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  4. candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Rezultate Concurs/Testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

Ședință de repartizare – 02 septembrie 2021