Comunicări Titularizare

Lista candidaților înscriși și Graficul inspecțiilor speciale la clasă/ probe practice-Titularizare 2018

  1. Centrul-1_CTSH_Lista-candidati_Grafic-inspectii-speciale-la-clasa_probe-practice_Titularizare-2018
  2. Centrul-2_CTF_Lista-candidati_Grafic-inspectii-speciale-la_clasa_probe-practice_Titularizare_-2018
  3. Fise evaluare inspectii la clasa_probe practice

Rezultate inspecții speciale la clasă – Etapă de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la cerere, a personalului didactic titular

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare 2017-2012

Lista finală cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs

Erată – Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer

Programarea inspecțiilor speciale la clasă – pretransfer

Centre de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice 2018

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 – Ședință publică 16 aprilie 2018

Detașare la cerere 2018

Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete