Comunicări Titularizare

Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea restrângerii de activitate – 2019

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete -11 martie 2019

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2019

LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE – 26 FEBRUARIE 2019

 

Soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar, pentru anul școlar 2019-2020, conform art.33 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la OMEN nr.5460/12.11.2018

Soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2)-(3) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexa la OMEN nr . 5460/12.11.2018

Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2019 și se menține în activitate ca titular în anul școlar 2019-2020

Listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019