Comunicări Titularizare

Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020/ Programe noi concurs titularizare

Actualizare – Concurs la nivelul unității septembrie 2018

Concurs la nivelul unității septembrie 2018

Lista posturilor neocupate/ nerepartizate la data de 3 septembrie 2018

Şedinţă publică de repartizare a posturilor didactice/ catedrelor rămase vacante/ rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, 7 septembrie 2018

Organizare probă practică informatică pentru candidați calificați 3 septembrie 2018

Candidații care solicită ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informației și a comunicațiilor, susțin o probă practică în profilul postului solicitat.

În data de 3.09.2018, începând cu ora 9:00, se va organiza la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț probă practică în vederea repartizării candidaților calificați pe posturile rămase nerepartizate/neocupate după ședințele publice organizate în perioada 30-31 august 2018.

Şedinţă publică de repartizare a posturilor didactice la nivelul inspectoratului şcolar, 31 august 2018

Şedinţă publică de repartizare a posturilor didactice la nivelul inspectoratului şcolar, 29 – 30 august 2018

Precizări privind desfăşurarea probei scrise/ interviului din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/ testarea personalului fără studii corespunzătoare postului – 28 august 2018

Probe practice/ orale – Concursul de ocupare a posturilor didactice organizat la nivelul judeţului