Comunicări Titularizare

În atenția candidaților-Concursul județean de ocuparea posturilor didactice

Comunicat de presă – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – repartizarea candidaților

Comunicat de presă – Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – REZULTATE FINALE

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – REZULTATE FINALE

Ședință publică de repartizare a posturilor publicate pe perioadă nedeterminată – 26 iulie 2017

Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017 – rezultate proba scrisă

Contestațiile de depun la inspectoratul școlar în zilele de:

– 18.07.2017, până la ora 21:00

– 19.07.2017, până la ora 15:00

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2017-centre de concurs – probă scrisă – în atenția candidaților

Lista cu punctajele cadrelor didactice – Detașare la cerere

Erată – Grafic inspecție specială la clasă

Lista candidatilor inscrisi/Graficul privind sustinerea inspectiei speciale la clasa-Titularizare 2017