Comunicări Titularizare

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022

Anexa OMEC 5991 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ședință de repartizare – 15 septembrie 2020

Ședinte de repartizare 7 – 8 septembrie 2020

Ședinte de repartizare 7 – 8 septembrie 2020

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului septembrie 2020 – rezultate după contestații

Rezultate dupa contestații – necalificați

Concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor, septembrie 2020 – rezultate după contestații

Rezultate după contestații – calificați

Lista cu punctajele cadrelor didactice, prevăzute la art. 84 alin. (13), înscrise la etapa de detașare-septembrie 2020

Nr. 9132 03.09.2020

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului septembrie 2020 – rezultate înainte de contestații

NECALIFICATI_1.sept.2020

Concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor, septembrie 2020 – rezultate înainte de contestații

CALIFICATI_1.sept.2020

 

În atenția candidaților la concursul județean / testarea județeană

Nr. 8815 din 31.08.2020

DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific_2020

DETAȘARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC