Comunicări Titularizare

Ședința de repartizare 17 septembrie 2021

Lista posturilor nerepartizate – 7 septembrie 2021

Rezultate finale Concurs/Testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

 

Ședinte de repartizare 8 – 9 septembrie 2021

  1. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului școlar, în ordine, după cum urmează:

          c) repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

          d) repartizarea candidaților conform prevederilor art. 103 alin. (1) şi (2) din Metodologie;

          e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 104 alin. (1) şi (2) din Metodologie.

(1)

  1. cadre didactice şi candidaţi cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi din etapele anterioare sau cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 94 alin. (7);
  2. cadre didactice şi candidați repartizați în etapele anterioare cu norma didactică de predare incompletă, conform art. 96 alin. (3);
  3. candidaţi cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 99 alin. (5), în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

(2) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate se repartizează, în ordine, după cum urmează:

  1. personalului didactic de predare cuprins în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;
  2. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  3. în regim de plata cu ora, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau reședința în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitată, în ordinea descrescătoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 104 alin. (2);
  4. candidaţilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizată de inspectoratul şcolar la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 101 alin. (4) şi (5), în ordinea descrescătoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevăzute la art. 101 alin. (11), până la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.

Rezultate Concurs/Testare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

Ședință de repartizare – 02 septembrie 2021

Detașare în interesul învățământului sau la cerere a candidaților prevăzuți la art. 86 alin (13)

Grafic vizualizare lucrari scrise titularizare 2021

Grafic vizualizare lucrari scrise titularizare 2021

Concursul organizat de ISJ Neamț la nivel județean, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate – septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean Neamț organizează în perioada 1 – 7 septembrie 2021, la nivelul județului:

  1. Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat
  2. Testare pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic fără studii corespunzătoare postului

conform anunțului de mai jos.

Informare – Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar cu personalul didactic de predare calificat în regim de plata cu ora

18) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unitățile de învățământ și la inspectoratele școlare şi susţinerea interviurilor în vederea încadrării în regim de plată cu ora;

Perioada: 26 – 27 august 2020

Notă: Pe durata stării de alertă, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, concursul privind angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat constă doar în prezentarea unui curriculum vitae, care să conțină elemente relevante cu privire la activitatea profesională.

b) atribuirea orelor neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ, acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat și depunerea/transmiterea acestuia la inspectoratele școlare;

Termen: 30 august 2021

c) acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ şi depunerea acestuia la inspectoratele şcolare;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2021