Comunicări Titularizare

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar – proba scrisă – 17 iulie 2019

Detașarea în interesul învățământului 2019

Lista candidatilor inscrisi si graficul privind sustinerea probelor practice/inspectiilor speciale la clasa -Titularizare 2019

Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific – 2019

Nr. 5497 – 31 mai 2019

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – ședință publică 20 mai 2019

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea cererilor de pretransfer 2019

Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere a personalului didactic titular/ Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/ catedre prin consimțământ scris

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ – ședință publică – 27 martie 2019

Restrângere de activitate 2019 – acorduri/ acorduri de principiu

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/ probelor practice pentru soluționarea restrângerii de activitate – 2019