Comunicări Titularizare

Rezultate inspecții speciale la clasă/ Probe practice/ orale de profil

Lista cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate

Programarea inspecțiilor speciale la clasă – restrângere de activitate

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/ pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2018

Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate complete și incomplete

Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar/ Completare pe perioadă nedeterminată – ședință publică – 5 martie 2018

Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular la nivelul inspectoratului școlar – inspecții speciale la clasă, probe practice

LISTA TUTUROR CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE COMPLETE ŞI INCOMPLETE – 22 FEBRUARIE 2018