Comunicări Titularizare

Lista cu punctajele cadrelor didactice – Detașare la cerere

Erată – Grafic inspecție specială la clasă

Lista candidatilor inscrisi/Graficul privind sustinerea inspectiei speciale la clasa-Titularizare 2017

Lista finală cu posturile didactice catedrele vacante/ rezervate pentru concurs

Concurs titularizare 2017 – centre de concurs