Comunicări Titularizare

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul
preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal
pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea
personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele
pentru examenul național de definitivare în învățământ 2021

Ordinul nr. 5975/2020 privind aprobarea programelor pentru susținerea concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022

Anexa OMEC 5991 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Ședință de repartizare – 15 septembrie 2020

Ședinte de repartizare 7 – 8 septembrie 2020

Ședinte de repartizare 7 – 8 septembrie 2020

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului septembrie 2020 – rezultate după contestații

Rezultate dupa contestații – necalificați

Concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor, septembrie 2020 – rezultate după contestații

Rezultate după contestații – calificați

Lista cu punctajele cadrelor didactice, prevăzute la art. 84 alin. (13), înscrise la etapa de detașare-septembrie 2020

Nr. 9132 03.09.2020

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului septembrie 2020 – rezultate înainte de contestații

NECALIFICATI_1.sept.2020

Concursul la nivel județean pentru ocuparea posturilor, septembrie 2020 – rezultate înainte de contestații

CALIFICATI_1.sept.2020