Comunicări Titularizare

OMEC 4549

În atenția candidaților la concursul național de ocupare a posturilor didactice

5156 – 18.06.2020

Lista unităților de învățământ care au stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante 2020

Lista cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2020

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete

Rezultatele obținute la inspecțiile speciale la clasa/ probele practice/ orale de profil pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar/ la nivelul unităților de învățământ pe perioadă nedeterminată

Lista cadrelor didactice care vor susține inspecțiile speciale la clasa/ probele practice/ orale de profil pentru soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului școlar/ la nivelul unităților de învățământ pe perioadă nedeterminată

Lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete – 21 februarie 2020

Metodologie-cadru mobilitate personal didactic predare învățământ preuniversitar an școlar 2020-2021

Concursul la nivel judeţean pentru ocuparea posturilor/ catedrelor rămase vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, septembrie 2019

Rezultate finale după contestaţii