Comunicări Bacalaureat

Comunicat de presă – Bacalaureat 2019, sesiunea iunie – iulie, proba D

Comunicat de presă – Bacalaureat 2019, sesiunea iunie – iulie, proba A

TelVerde Bacalaureat 2019

Anunț înscriere observatori examen bacalaureat 2019, sesunea iunie – iulie

Centre de examen și evaluare – bacalaureat 2019, sesiunea iunie – iulie

Centre examen competențe lingvistice și digitale – bacalaureat 2019, sesiunea iunie – iulie

Comunicat de presă – Situația statistică simularea examenului de Bacalaureat 2019

Bacalaureat 2019

Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat – 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat.

Comunicat de presă – Rezultate finale bacalaureat 2018 – sesiunea august-septembrie

Comunicat de presă – Rezultate bacalaureat 2018 – sesiunea august-septembrie, înainte de contestații