Metodologii Admitere

ADMITERE – Modificări privind calendarele admiterii, metodologia pentru probele de aptitudini, metodologia pentru bilingv

Învățământ liceal – modificări admitere

Învățământ profesional si dual – modificări admitere

 

Precizări privind probele de aptitudini pentru admiterea la învățământul liceal vocațional în anul școlar 2021-2022

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și în învățământul dual în anul școlar 2021-2022

Admiterea în învățământul liceal de stat

Admiterea în învățământul profesional de stat

Admiterea în învățământul dual

Admiterea candidaților cu CES în învățământul liceal, profesional și dual de masă

-Procedura de admitere a candidaților pe locurile speciale pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale

-Lista locurilor speciale pentru candidații cu CES, la învățământ liceal, profesional și dual

OMEC 4617 – Calendarele admiterii în învățământul profesional și dual

Admiterea candidatilor cu CES

OMEC 4532/15.06.2020 – Calendarul admiterii în învățământul liceal

Procedura de înscriere și repartizare în clasa a IX-a învățământ profesional special

Broșura privind Admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a pentru anul școlar 2020-2021, în județul Neamț

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în invățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2020-2021, conform ultimelor modificări metodologice