Comunicări Admitere

Comunicat de presă – Admitere 2019

ADMITERE 2019 – ÎNSCRIERI CANDIDAȚI DIN ALTE JUDEȚE – 04 iulie 2019

În atenția candidaților din seriile anterioare la admiterea în învățământul liceal de stat (seral și frecvență redusă) care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2019-2020

Ierarhia la nivelul județului Neamț a absolvenților claselor a VIII-a 2019

Centre speciale de înscriere pentru candidații la admiterea în învățământul liceal care doresc să se înscrie în alt județ

Broșura privind ADMITEREA în invățământul liceal de stat, în invățământul profesional de stat și în invățământul dual, a absolvenților clasei a VIII-a, pentru anul școlar 2019-2020

Centrul special de înscriere pentru candidații proveniți din alte județe

Centrul special de înscriere în clasa a IX-a învățământ liceal seral și frecvență redusă

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2019 – 2020

Rezultatele repartizării absolvenţilor clasei a VIII – a, care au studiat în străinătate