Comunicări Admitere

Centrul special de înscriere pentru seral și frecvență redusă, în anul școlar 2018-2019

Centrul special de înscriere pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019, proveniți din alte județe

Oferta de școlarizare/de formare profesională pentru clasa a IX-a învățământ liceal tehnologic, învățământ profesional de stat, învățământ dual 2018-2019

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018 – 2019

Precizări privind admiterea în învățământul profesional/dual 2018-2019

Etapa a II-a de Admitere în învățământul liceal – Rezultatele repartizării

Etapa a II – a de admitere în învățământul liceal de stat

Etapa a II – a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual

Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de Admitere la învățământ liceal și profesional

Situații speciale pentru admiterea la învățământul liceal