Comunicări Admitere

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2018 – 2019

Precizări privind admiterea în învățământul profesional/dual

Etapa a II-a de Admitere în învățământul liceal – Rezultatele repartizării

Etapa a II – a de admitere în învățământul liceal de stat

Etapa a II – a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual

Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de Admitere la învățământ liceal și profesional

Situații speciale pentru admiterea la învățământul liceal

Admiterea învățământ profesional – înscrierea cu dosar a elevilor admiși

Admitere – Program înscrieri la învățământ liceal de stat seral și frecvență redusă

ADMITERE – Înscriere candidați din alte județe – 6 iulie 2017