Comunicări Admitere

Programul centrului special de înscriere la liceu în județul Neamț pentru candidații proveniti din alte județe

Centre speciale de inscriere la liceu pentru candidatiii din județul Neamț care doresc să se înscrie în alt județ

Metodologii admitere invatamant liceal

Metodologii admitere invatamant profesional dual

Metodologii admitere invatamant profesional

 

Admitere – probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Precizări privind înscrierea la probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă

Admitere – Centrul special de înscriere la liceu – seral și frecvență redusă

Admitere – Centrul special de înscriere pentru absolvenții din alte județe

Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017 – 2018

Metodologii și calendare aplicate în anul 2017

 

Admitere liceu și învățământ profesional de 3 ani – etapa a III-a

Listă elevi repartizați în etapa a III – a poate fi consultată în fişierul ataşat.