Comunicări Admitere

Ierarhia din județul Neamț 04 iulie 2020

Admitere – Centre speciale pentru inscrierea la liceu în alte judete

Admitere – Procedura privind modalitatea de comunicare rezultatelor candidatilor la admiterea in învațământul liceal

Ierarhia din județul Neamț 01 iulie 2020

Calendarul admiterii în clasa a IX-a la învațământul seral si frecvență redusă

5931 – fr si seral

Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi

Procedura privind repartizarea candidatilor pe locurile speciale alocate candidaților cu CES

Admiterea candidaților cu CES în învățământul liceal, profesional și dual de masă

-Procedura de admitere a candidaților pe locurile speciale pentru integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale

-Lista locurilor speciale pentru candidații cu CES, la învățământ liceal, profesional și dual

OMEC 4617 – Calendarele admiterii în învățământul profesional și dual

Centrul Special de Înscriere pentru absolvenții clasei a VIII-a proveniti din alte județe