Comunicări Învățământ profesional și tehnic

Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2021

OME 5513_calendar si acțiuni pentru stabilirea cifrei de școlarizare la IP

OME 5513_calendar si actiuni pentru stabilirea cifrei de scolarizare la IP

Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2020

OMEC nr. 5578 – Calendar stabilire plan IP/Dual

Rapoarte impact ”Bursa profesionala 2019-2020”

Raport anual privind impactul indirect ”Bursa profesionala”

Raport anual privind impactul direct ”Bursa profesionala”

Concursul pe meserii pentru învăţământul profesional – etapa judeţeană, 2020

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii – etapa județeană

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și Concursul pe meserii pentru învățământul profesional

Activități propuse de Junior Achievement România

Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2019