Olimpiade și concursuri Geografie

Concursuri pentru disciplina geografie: programe școlare, regulamente și metodologii specifice

Olimpiada de geografie

 

Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale

 

Concursul național de geografie „Terra” – programă

 

Concursul interdisciplinar „Științele Pământului”

 

Sesiunea de comunicari ale elevilor din clasele liceale disciplina geografie

Regulament specific de organizare și desfășurare a concursului de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, la disciplina geografie

Comunicat de presă – Olimpiada de geografie – etapa națională

Comunicat de presă – Concursul de geografie ”I. ICHIM” – etapa județeană

Comunicat de presă – Olimpiada de Geografie – etapa județeană 2017

Concursuri școlare – disciplina geografie