Comunicări Educație muzicală și educație plastică

Comunicat de presă – educație plastică

Comunicat de presă – Rezultate la Olimpiadele Naționale de Muzică și Arte

Comunicat de presă – Olimpiada zonală cor

Expoziția internațională pentru copii și tineri

Comunicat de presă – Olimpiada națională de interpretare instrumentală clasele III – VIII. Etapa zonală

Etapa Județeană a Olimpiadei Naționale Corale (liceu)

nr. 1390

Concursul Național de Artă Plastică ”Hans Hermann” Sibiu, ediția a X-a

Concursul Național de Artă Plastică ”Hans Hermann” Sibiu, ediția a X-a, aprobat în CAEN 2016, A2, poziția 41

Consfătuiri județene – arte

Consfătuiri județene – arte