Comunicări Biologie

Precizări privind Olimpiada de Biologie, faza locala 2019

Calendarul desfășurării concursurilor școlare la disciplina BIOLOGIE

Olimpiada privind cunoașterea riscurilor naturale și tehnologice

Ordin comun MEN/MS nr. 3764/694/2018

Campania Națională de Educare și Informare pentru cetățeni ”o 9atitudine”

Organizarea şi tematica consfătuirii cadrelor didactice pentru disciplina biologie 2018 – 2019

Comunicat de presă – Concursul județean ”Sanitarii pricepuți”

Olimpiada Județeană de Științe pentru Juniori 2018

Concursul național ”Educație pentru Sănătate”

Concursul regional interdisciplinar ”PROTEJAREA ECOSISTEMELOR BANATULUI MONTAN”