Comunicate de presă

Anunț presă concurs directori și directori adjuncți, 2022

Comunicat burse elevi 05.01.2022

Declaraţie de presă a ministrului Sorin Mihai Cîmpeanu privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar

Data publicării:
Miercuri, 24 Noiembrie, 2021

„Școlile și grădinițele pot trece în sistem față în față prin decizie proprie, încă din ziua imediat următoare scăderii ratei de incidență sub 3‰, prin hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ, cu informarea ISJ/ISMB.

În acest sens, începând de astăzi, 24 noiembrie, Ministerul Educației publică zilnic, pe site, rata de incidență pentru fiecare localitate în parte. Conform Ordinului comun ME-MS nr. 5.338/2021, cu modificările și completările ulterioare, trecerea de la sistemul online la cel cu prezență fizică nu mai este condiționată de raportarea la ziua de vineri a fiecărei săptămâni.

Ziua de vineri a rămas ca zi de referință doar pentru rata de vaccinare a personalului din învățământ, criteriu valabil pentru localitățile în care rata de infectare este mai mare de 3‰.

Totodată, fac din nou apel la respectarea tuturor regulilor de protecție sanitară în școli și grădinițe”.

Sorin Mihai Cîmpeanu,

ministrul Educației

Comunicat de presă

Ministerul Educației menține tezele, ca formă de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor

Școala, ca instituție, nu trebuie să asigure doar transmiterea de cunoștințe, ci și cultivarea unor valori (precum realismul și responsabilitatea) și a unor atitudini (precum rezistența  la frustrare și reziliență, anduranță în fața limitărilor pe care le pot aduce anumite perioade, independent de voința elevilor, a părinților, a profesorilor sau a autorităților).  Școala te pregătește pentru viața reală.

În sistemele performante de învățământ sunt evaluări săptămânale, evaluări lunare, evaluări semestriale (teze) și evaluări anuale. Contextul pandemiei ne obligă să fim mai responsabili și reperele de bune practici din sistemele performante de învățământ sunt relevante.

 • Dacă am face o petitie pentru eliminarea impozitelor și amenzilor, s-ar putea să strângă aproape 20 milioane de semnături. Acest lucru ar însemna că trebuie eliminate impozitele și amenzile/înlocuite cu simple avertismente?

Dreptul la educație este un drept reglementat la nivel constituțional, nefiind opțional. Acest lucru este reflectat și în articolul 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, care prevede că învățământul este obligatoriu.

Importanța evaluărilor în educația elevilor.Tezele susținute cu prezență fizică sunt ultimul bastion în calea scăderii relevanței notelor acordate de când s-a declanșat pandemia.

Teza este o evaluare sumativă care se face la finalul fiecărui semestru, fiind relevantă prin raportare la conținutul programei școlare parcurse într-un semestru.

Toate tipurile de evaluări au drept scop stabilirea nivelului la care se află elevul la un moment dat, precum și modalitățile de intervenție acolo unde se constată regres școlar și, de asemenea, sunt mijloace în stabilirea progresului elevului. Totodată, evaluările reprezintă și un instrument prin care profesorul își poate ajusta actul didactic. Evaluarea elevilor nu doar măsoară nivelul de învățare al acestora dar îl și susține. O evaluare eficientă pune la dispoziția elevilor, a cadrelor didactice și a responsabililor de politici educaționale informații referitoare la nivelul de cunoștințe și competențe ale elevilor, contribuind la identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățiri la nivelul startegiilor de predare –învățare și la nivelul politicilor educaționale.

 Legea educației definește unitatea de rezultate ale învăţării ca fiind  partea unei calificări care cuprinde un set coerent de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe generale, care pot fi evaluate şi validate. Validarea rezultatelor învăţării reprezintă procesul prin care se confirmă că rezultatele învăţării dobândite de o persoană, evaluate şi certificate, corespund cerinţelor specifice pentru o unitate sau o calificare.

Evaluările trebuie să fie etapizate pornind de la evaluarea inițială, care stabilește nivelul cognitiv al elevului și care se face la fiecare nou început, de ciclu de învățământ, an, semestru pentru ca profesorul să poată stabili o anumită strategie în actul didactic.

 • Dacă nu ai periodic rezultatul unor evaluări corecte, cum știi să faci alegeri pentru viitor?

Evaluarea formativă este un proces continuu prin care profesorul constată gradul de întelegere al elevului prin feedback-ul pe care îl primește. Evaluarea sumativă se realizează la finalul unei unități de învățare. Fiecare unitate de învățare are mai multe conținuturi pentru care se alocă un anumit numar de ore, într-un interval de una pana la mai multe săptămâni.

Specificul claselor de elevi este diferit, ritmul de învățare/predare este diferit, prin urmare, cât de relevante ar putea fi aceste evaluări sumative organizate doar la nivel național?

 • Nu înțelegem cum stabilirea și respectarea unor etape clare, graduale în procesul de predare – învățare-evaluare pot fi interpretate ca fiind generatoare de ,,confuzie și panică”.

Apreciem că orice elev trebuie să-și cunoască nivelul real de cunoștințe și deprinderi dobândite. Evaluarea sumativă cu subiecte unice, are dezavantajul că nu poate fi organizată decât la o anumită dată, iar în contextul în care avem decizia descentralizată la școli, la data la care se susține această evaluare, în funcție de situația epidemiologică specifică, teza cu subiecte elaborate la nivelul școlii este soluția cea mai potrivită.

 • Ministerul Educației a luat măsuri de adaptare, luând în considerare efectele școlii online

Am luat în considerare efectele școlii online, în contextul în care școlile au desfășurat activitate atât cu prezență fizică cât și în sistem online, drept urmare Ministerul Educației a redus la 2 note numărul minim necesar pentru încheierea situației semestriale (adică 2 note, cu o pondere de 75%, la disciplinele la care se susțin tezele). Teza completează a 3-a notă, cu ponderea cea mai mică, 25% față de 37,5% ponderea fiecăreia din cele 2 note care pot fi date și în online.

 • Teza, ca orice evaluare, nu este o pedeapsă, ci ne ajută să întelegem unde ne situăm cu adevărat, fară a ne minți pe noi înșine

Procesul instructiv-educativ a fost gândit, inclusiv în ceea ce priveşte evaluările, pe etape. Fiecare dintre aceste etape urmăreşte atingerea potenţialului maxim al fiecărui elev, iar acest lucru nu se poate realiza arzând etape. Competenţele specifice, derivate din competenţele generale, se formează pe parcursul întregului an de învăţământ. Prin urmare, în scopul realizării competenţelor, activităţile de învăţare constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice. Evaluarea este o componentă indispensabilă a procesului de învăţământ. În contextul unui demers didactic centrat pe competenţe, evaluarea continuă, formativă ocupă un rol primordial. Se pot folosi atât forme şi instrumente clasice de evaluare, cât şi complementare (observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, autoevaluarea etc). Un învăţământ de calitate se poate face tinând cont de anumite rigori și stabilind repere clare.

 • Ministerul Educației susține interesul superior al elevilor, fără discriminare, susține o educație prin care elevii să dobândească competențele necesare și valorile adecvate  pentru a forma societatea de mâine.

Faptul că elevii nu au dat teze de trei semestre, adică au fost privaţi de o evaluare importantă, acea singură  evaluare care reflectă  în mod corect nivelul elevilor la final de semestru are repercursiuni grave asupra stabilirii nivelului cognitiv al elevului. De asemenea, lipsa acestei evaluări importante, pune în dificultate şi pe profesor care nu va putea să îşi stabilească o strategie didactică ulterioară adecvată. Dacă nu ştii exact nivelul elevului la momentul T0, cum știi, mai departe, unde are nevoie elevul de mai multă intervenţie?

Generația de elevi care se află acum în clasa a VIII-a este profund afectată de faptul că nu a susținut nici evaluarea națională din clasa a VI-a, evaluare care avea de asemenea rolul de a monitoriza gradul de asimilare de către elevi a curriculumului și de stabilire a măsurilor remediale.

În concluzie, din considerente de ordin educațional, având bază argumente fundamentate pe studii ale specialiștilor în științele educației, Ministerul Educației menține tezele, ca formă de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor.

 

 

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul Educației

Comunicat de presă

Sesiune suplimentară în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de director în unitățile de învățământ dedicată candidaților înscriși care nu se pot prezenta în data de 15 octombrie din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 sau din cauza carantinării

             Vineri, 15 octombrie 2021, începând cu ora 1000, se va derula proba scrisă din cadrul  concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În acest context, se impun o serie de precizări referitoare la organizarea acestei probe scrise.

 1. Accesul candidaților în săli va fi permis în intervalul orar 900-930. În structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitățile cognitive și de leadership, circa 20% competențele de management, iar restul vizează reglementările legale din bibliografia de concurs.
 2. Având în vedere identificarea unor situații de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul candidaților, Ministerul Educației va organiza joi, 28 octombrie 2021, o sesiune specială a probei scrise la care vor avea acces doar candidații care transmit comisiei județene până joi, 14 octombrie 2021, ora 1630, o solicitare însoțită de raportul medical/decizia de carantinare, eliberate de DSP, prin care aceștia sunt plasați în izolare/carantină ca urmare a contractării virusului SARS-CoV-2 sau al contactului direct cu o persoană infectată. În cazul în care documentul de mai sus nu poate fi eliberat până la data și ora precizate, acesta va fi transmis în intervalul 15-25 octombrie, prezentarea sa constituind condiție obligatorie de participare la sesiunea specială.
 3. Pentru aplicarea dispozițiilor prevăzute la punctul al 2-lea, Ministerul Educației va opera modificările corespunzătoare în Ordinul nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației

 

Declarația domnului Sorin Cimpeanu, ministrul educatiei

Declarație Sorin Cimpeanu, ministrul educatiei:
Ministerul Educației a prevazut in ordinul comun cu Ministerul sănătății ca indiferent de numarul cazurilor de infectare, in situația in care din motive obiective normele de protecție sanitara nu pot fi respectate, activitatea didactica sa se desfășoare online. Prin urmare, și in acest moment EXISTA cadrul legal care permite școlilor să decidă trecerea la activitatea online, dacă acest lucru este decis de Consiliul de Administrație al unității de învățământ, împreună cu Direcția de Sănătate Publică.
Prevederile cuprinse în art 3 alineatul (2), coroborat cu Art 6 alineatul (9) dispun acest lucru.
In același timp, subliniem faptul ca activitatea didactica se desfășoară la nivelul national, iar reglementarile privesc întregul sistem. Deciziile care privesc modul de desfășurare a activității sunt luate de autorități, pe baza unor argumente tehnice și nu ca urmare a unui proces de consultare. Toate deciziile luate sunt in interesul elevilor și pentru asigurarea dreptului la educație și in același timp a dreptului la sănătate. Înțelegem îngrijorările manifestate in spațiul public de Consiliul National al Elevilor și ii asiguram de faptul ca toate deciziile autorităților se iau in interesul școlii și al elevului, in echilibru între dreptul la sanatate și dreptul la educatie, motiv pentru care Ordinul comun este asumat de către Ministrul sanatatii și Ministrul educatiei, in baza Hotărârii CNSU.

Comunicat de presă Precizări privind creșterea cuantumului minim al burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat și dublarea bugetului alocat burselor elevilor

07.10.2021_comunicat_presa_ burse elevi_ (1)

Informare privind situația epidemiologică din mediul școlar ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, județul Neamț

Informare privind situația epidemiologică din mediul școlar ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, județul Neamț
În urma centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, situația epidemiologică din mediul școlar din judetul Neamt este următoarea:

Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 124 elevi
Personal angajat în învățământ confirmat Covid-19: 41 persoane
Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 104
Copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 2671 elevi
Număr copii/ elevi din clasele/ grupele care studiază on-line (motivat medical): 297 elevi

Data de referință pentru aceste informații este 29 septembrie 2021, ora 15.00.

 

Informare privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar (29 septembrie 2021)

Data publicării:
Miercuri, 29 Septembrie, 2021

Conform centralizării raportărilor din unitățile de învățământ preuniversitar, astăzi, 29 septembrie 2021, situația epidemiologică este următoarea: 

 • Preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 8.470;
 • Angajați din învățământ confirmați Covid-19: 2.688 de persoane
 • Clase/grupe cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate: 6.874;
 • Număr copii/elevi din clasele/grupele cu activitate față în față suspendată ca urmare a cazurilor confirmate:  167.298.

Următoarea raportare va fi comunicată public miercuri, 6 octombrie 2021.

23.09.2021 Comunicat presa validare chestionar intentie vaccinare elevi minori

23.09.2021_comunicat_presa_validare_chestionar_intentie_vaccinare_elevi_minori