Comunicări

Olimpiada locală de Fizică 20 ianuarie 2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei locale de Fizică 2018

14, 15, 16 decembrie 2017 – zile de doliu național în memoria Majestății Sale Regele Mihai al României

Proiect educațional ”Comoara de lângă noi – Datini și obiceiuri de iarnă”

CAEJ 2017 poz 51

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMENCS nr. 5485/2017

Aprobarea înscrierii la gradele didactice în anul școlar 2017-2018

Proiect educațional ”Dăruind, vei dobândi!” – ediția a VII-a

CAEJ 2017, poz. 59

Plan local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (PLAI) al județului Neamț – actualizat noiembrie 2017

Exercițiu de alarmare publică în Municipiul Piatra Neamț (6.12.2017)

În atenția unităților de învățământ din Municipiul Piatra Neamț

  • Concepția exercițiului de alarmare
  • Planul de desfășurare al exercițiului
  • Ghid evacuare

 

OMEN Nr. 5472 din 07.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019.

Oferta de extindere a alternativei educaționale „Step by Step” – 2018 – 2019