Comunicări

Comunicat de presă Bacalaureat 2017, sesiunea august – septembrie – proba Ec)

Selecția cadrelor didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele școlare

Rezultatele candidaților obținute la proba de interviu pentru ocuparea posturilor de director/ director adjunct din unitățile de învățământ rămase vacante după concursul din iulie – august 2017

Comunicat de presă Bacalaureat 2017, sesiunea august – septembrie – proba Ea)

Planificarea probei practice la informatică pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare, detașarea în interesul învățământului, sau detașarea la cerere prin concurs specific – sesiunea august 2017

Programarea la interviu a cadrelor didactice care au depus opțiuni în vederea numirii prin detașare în interesul învățământului într-o funcție de director sau de director adjunct

Invitație către mass-media tragere la sorți președinți comisii Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2017

Invitație către mass-media tragere la sorți comisii Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2017

Asigurarea serviciului de permanență în toate unitățile de învățământ

Notă cu privire la OMEN nr. 4576/09.08.2017