Comunicări

ADMITERE – Broșura privind admiterea în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023

Comunicat de presa înscriere Bacalaureat iunie-iulie 2022

Anunț concurs funcție contractuală de execuție – consilier compartimentul normare-salarizare și compartimentul Audit public intern

Comunicat de presă Târgul de Oferte Educaționale 2022-2023

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice – 2022

Lista candidaților înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar și graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă – 2022

Comunicat de presă- Concursul Național MADE FOR EUROPE

Comunicat de presă Consurs Ștefan Procopiu

Comunicat de presă – Caravana Centenarului Incoronarii

Comunicat de presă cu privire la vacanță – februarie 2023