Calendarul evaluării anuale a activității manageriale desfașurate de directorii și directorii adjuncți, an școlar 2018 – 2019