Calendarul admiterii la învățământul liceal seral și frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la începerea cursurilor în anul școlar 2018 – 2019