Apel selecţie metodişti – etapa a II – a, planificarea interviului