Apel selecţie experţi pentru proiectul „Curriculum relevant, eduaţie deschisă pentru toţi” (CRED)