Apel pentru selectia cadrelor didactice in vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea/revizuirea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din invatamantul liceal

Nr. 4038 din 21.04.2021

Anexe_GLC