Anunț – Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale