Anunț – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional