Anunț presă concurs directori și directori adjuncți, 2022