Anca Livia RADU

Profesor de EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Studii de baza UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI, – FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Studii postuniversitare MASTERAT – Management în sport – UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA”, IAȘI – FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

MASTERAT- Management educațional- UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

Unitatea la care este titular COLEGIUL NAȚIONAL ,,ȘTEFAN CEL MARE” TÎRGU NEAMȚ

Grad didactic – I

Vechime in invatamant – 21

Domenii de competenta si alte atribuţii

Inspector şcolar de specialitate- educație fizică și sport

Monitorizare activitate sportivă de masă şi de performanţă

 

Telefon – 0233214860 – int.128

Email – anca.radu@isjneamt.ro