Agenda consfătuirilor județene ale cadrelor didactice din județul Neamț în anul școlar 2017 – 2018