Adresa MEC referitoare la dezinfecție, dezinsecție și deratizare