Admitere – Program înscrieri la învățământ liceal de stat seral și frecvență redusă