Acord MEN pentru folosirea Gazetei matematice la clasă