A)Listele cuprinzând cadrele didactice titulare, femei-menținere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani, în baza DCC nr. 387/2018. B)Listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 01 septembrie 2020